Vračilo izdelkov

Potrošnik v tem poglavju je tisti kupec (fizična oseba), ki pridobiva ali uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V ostalih poglavjih sta z izrazom »kupec« upoštevana kupec in potrošnik.

Pravica do odstopa nakupa, vračilo blaga

Kupcu pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti (Bike Shop Radlje Širnik Gvido s.p. Koroška cesta 65c) ali na kontaktni mail [email protected], blago pa vrniti 30 dneh po poslanem obvestilu o odstopu.

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za literaturo, zgoščenke, prehrambene izdelke, v primeru, da je bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 14-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.

Stroške vračila krije pošiljatelj sam. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. V primeru dostave na naše stroške Vam bomo obračunali stroške vračila po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.

Reklamacije v garancijskem roku

Za vse artikle velja garancija po pogojih proizvajalca in sicer najmanj 12 mesecev. Potrošni material (verige, zavorne obloge ...) nima garancije. Proizvajalec jamči, da bo izdelek brezhibno služil svojemu namenu, če se boste ravnali po danih navodilih.

Garancijo uveljevljate neposredno pri uvozniku oz. na pooblaščenem servisu.

Proizvajalec jamči, da bo na svoje stroške odpravil pomanjkljivosti oziroma napake na izdelku. Če reklamacijo uveljavljate v trgovini, kjer ste izdelek kupili, ga morate obvezno dostaviti v originalni embalaži skupaj z garancijskim listom in računom. Rok za odpravo napak v garancijski dobi je 45 dni od dneva prejema reklamacije.

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka.

Garancija ne velja, če se ugotovi da je kupec z izdelkom ravnal nepravilno ali malomarno, če je okvara posledica višje sile (strela) ali mehanske poškodbe s strani kupca.

Garancija ne velja, če kupec ne predloži pravilno izpolnjenega garancijskega lista oziroma računa za izdelke, za katere se ne izdaja specifičnega garancijskega lista.

Poškodbe pri transportu

Kupec je dolžan pri prevzemu pošiljke praviloma pregledati njeno vsebino. V primeru poškodb pošiljke je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) prinesti na lokalno pošto Slovenije in skupaj s poštnim delavcem sestaviti uradni zapisnik o poškodbi pošiljke.

Kupec bo odstopil pošiljko, ki bo skupaj z uradnim zapisnikom na stroške pošte poslana na naslov Pošte Slovenije.

Po prejemu poškodovane pošiljke bo Pošta Slovenije obvestila prodajalca, ki bo v najkrajšem roku poslal kupcu nov izdelek oz. pošiljko.

Škoda

Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe prodajalčevih izdelkov.